GDPR

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť RWO Team, s.r.o., so sídlom Oldřichovice 869, 739 61 Třinec, IČO 26867605, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, spisová značka C 50802, a ako správca spracovávame vaše osobné údaje.

 

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na základe povinnosti vyplývajúce z iných platných zákonov ČR alebo oprávneného záujmu.

 

Plnenie a uzatvorenie zmluvy

Vami zadané osobné údaje počas objednávky potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovaru či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné, doručovacie a kontaktné.

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracovávané našou spoločnosťou, účtovným oddelením, prepravnou spoločnosťou - v prípade dodania na diaľku, finančným úradom ČR.

Reklamácie

Vaše osobné údaje spracovávame v prípade vyplnenia reklamačného formulára. Tieto údaje potrebujeme na vybavenie reklamácie.

 

Oprávnené záujmy

Ponuka relevantného obsahu

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky pomocou cookies v prípade že nechcete, aby Vám boli ponuky upravované na mieru, môžete sledovanie vypnúť vo svojom prehliadači, viac v samostatnom článku o cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom, ak ste s tým súhlasili, môžeme zasielať e-mailové správy.

Keď vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu námitu cez kontaktný email gdpr@colosus.cz. Súčasťou každého takéhoto emailu je tiež odkaz na zrušenie využívanie Vašej emailovej adresy. Nechceme Vás predsa našimi správami obťažovať.

Registrácia - vytvorenie účtu používateľa

Aby bolo možné čerpať výhody programu VIP klientov, musíme vás ako takého klienta identifikovať, preto tu dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Diskusia, recenzie, otázky na webe

Pokiaľ s nami komunikujete cez portál colosus.sk, spracovávame vaše osobné údaje, predovšetkým kontaktné, aby sme mohli na Vaše požiadavky reagovať.

 

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami alebo využívania našich služieb.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov.

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo namietať alebo sťažnosť proti spracovávanie vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenie vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť "zabudnutý").

V takom prípade nás kontaktujte na emailu gdpr@colosus.cz.


Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. Prehliadavaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich užívaním v súlade s Cookies

X