Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia zjavného porušenia obalu zásielku nepreberať a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi a odosielateľovi.

Bezplatne Vám zašleme Vašu objednávku znova.

Podpisom preberacieho protokolu prepravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

V prípade, že zistíte závadu na tovare neskôr vzťahuje sa na daný výrobok klasická reklamácia a k tomu daný postup.


Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. Prehliadavaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich užívaním v súlade s Cookies

X