Vrátenie tovaru

Vrátenie sa nevzťahuje na tovar zakúpený osobne na predajni.

Ak bola zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia. Ak uplatní spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, dodávateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú finančnú čiastku najneskôr do 30 dní od odstúpenia.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemožno spotrebiteľ odstúpiť od zmluv

a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia

b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa

c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu

d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, e) na dodávku novín, periodík a časopisov

f) spočívajúcich v hre alebo lotérii

Tovar musí byť originálne zabalený so všetkým dodaným príslušenstvom, originálny obal nesmie byť nijako poškodený a tovar nesmie javiť známky akéhokoľvek použitia.

Pred odoslaním tovaru naspäť prosím kontaktujte predajcu viď. kontakty daného oddelenia a ten Vám podá podrobné inštrukcie, kam tovar zaslať.

Po prekontrolovaní tovaru je zákazníkovi odoslaný dobropis, ktorý je povinný podpísať a zaslať späť na priloženú adresu, potom je suma prevedená na bankový účet zákazníka.

Peniaze sú zasielané iba bankovým prevodom na účet zákazníka.

Internetový obchod nie je požičovňa, ak si chcete tovar pred kúpou prezrieť, máte možnosť navštíviť naše kamenné predajne.

Podrobné informácie v obchodných podmienkach.


Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. Prehliadavaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich užívaním v súlade s Cookies

X